Lízing nie je to isté čo prenájom. Vďaka lízingu je možné prenajatú vec odkúpiť prostredníctvom takzvaného predkupného práva, ktoré získava klient na základe lízingovej zmluvy.