Slovensko patrí so svojimi rozmermi medzi malé krajiny a o to ľahšie je spoznať a precestovať ju celú autom. Netreba minúť veľa peňazí, aby ste videli mnoho.

Krajina je prevažne hornatá, iba na juhu sa nachádzajú roviny. Slovensko ma veľký počet hradov a tiež jaskýň.